Infectiepreventie van A tot Z

Binnen zorgingstellingen is het voorkomen en beheersen van infecties topprioriteit. Met een eenduidig infectiepreventiebeleid kunt u ervoor zorgen dat het aantal infecties zo laag mogelijk blijft. Hiermee draagt u bij aan kwaliteitsverbetering en kunt u de totale kosten aanzienlijk verlagen. Voldoende aandacht voor infectiepreventie in de organisatie zorgt voor een veilige omgeving en een positieve uitstraling.

Hoewel het naleven van protocollen en procedures vanzelfsprekend lijkt, blijkt dit vaak in de praktijk lastig door een gebrek aan tijd, kennis en/of middelen. Want aan welke aspecten moet u allemaal denken en hoe implementeert u dit op de juiste manier?

Zorg voor een totaalaanpak op het gebied van infectiepreventie

Een infectiepreventiebeleid bestaat uit vele aspecten. Van het trainen en opleiden van medewerkers, een hygiëne-audit en het opzetten tot het actualiseren van protocollen en werkinstructies. Wij denken hierin graag met u mee. In samenwerking met specialisten, zoals geaccrediteerde deskundigen infectiepreventie, kijken we graag naar uw situatie en adviseren wij over uw infectiepreventiebeleid en helpen u met het verbeteren hiervan.

Zo bieden wij trainingen en opleidingen om uw kennis te verhogen. Daarnaast adviseren onze deskundigen infectiepreventie u graag. Wij doen hygiëne-audits om de risico's binnen uw instelling inzichtelijk te maken zodat u deze risico's kunt aanpakken. Ook ondersteunen wij bij het opstellen en actualiseren van protocollen en het meest belangrijk; een goede borging hiervan. Hierdoor bent u in staat uw infectiepreventiebeleid zo compleet mogelijk te maken.

Wat is het totaalpakket infectiepreventie?

Het totaalpakket infectiepreventie zorgt voor het verlagen van het risico op infecties en bestaat uit de volgende stappen/onderdelen:

  • Hygiëne-audit; Waarbij de risico's in beeld worden gebracht;
  • Plan van Aanpak; Om de risico's te beheersen;
  • Protocollen en werkinstructies; Opstellen en/of actualiseren, zowel voor de omgeving (reining- en hygiëneplan) als de zorg;
  • Implementatie van de opgestelde protocollen en werkinstructies;
  • Verhoging van het bewustzijn en kennis bij de medewerkers op het gebied van infectiepreventie;
  • Kennis hebben van de risicomomenten waar verspreiding van infecties kan plaatsvinden;
  • Borging van uw werkprocessen en infectiepreventiemaatregelen.
Ik wil de totaalaanpak