Stap 3: Continue ondersteuning op infectiepreventiebeleid

Nadat u weet waar de infectierisico's zitten en deze knelpunten beheerst, blijft het zaak om continu de infectierisico's te monitoren. Deze laatste maar belangrijke stap in het infectiepreventiebeleid zorgt voor de borging van een goed infectiepreventiebeleid.


Dit kunt u doen door uw medewerkers en collega's voldoende kennis te geven door middel van cursussen en trainingen. Maar er zijn ook speciale programma's ontwikkeld die bijdragen aan een betere hygiëne en zo helpen infecties te voorkomen. Zo hebben wij onder andere het Reminders Programma en het concept Wassenzonderwater opgesteld. Deze maatregelen geven een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verspreiding van infecties.

Voorbeelden van trainingen voor infectiepreventie in de praktijk:

Continue ondersteuning nodig?