Infectiepreventiecheck

Een zorginstelling moet voldoen aan de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ schrijft voor dat organisaties infectierisico's in kaart moeten brengen. Benieuwd hoe u infectierisico's nog verder kunt beperken en of u aan alle regels voldoet?


Download dan de infectiepreventiechecklist. Met deze checklist krijgt u een globale indruk of u aan de eisen van de IGZ voldoet op het gebied van infectiepreventie.

Download de infectiepreventie checklist:


Vraag de totale infectiepreventiecheck aan: weten hoe u op alle punten scoort

Wilt u weten hoe u op alle punten scoort en/of wenst u een plan van aanpak? Vraag dan de infectiepreventiecheck aan. Tijdens deze check wordt gekeken naar alle aspecten van hygiëne en infectiepreventie in uw zorginstelling. Zo kijken wij naar de protocollen en instructies omtrent de persoonlijke hygiëne van medewerkers maar ook naar het medicijn gebruik en de scholing in infectiepreventie en de aansturing hierop.

Na de infectiepreventiecheck weet u precies wat er nog verbeterd kan worden en hoe u de infectierisico's nog verder kunt beperken. Heeft u hulp nodig in de praktische vertaling van dit advies? Dan helpen wij u ook graag met de implementatie van het verbeterplan!

Wij kijken bij de infectiepreventiecheck onder andere naar:

 • Draagvlak/Aansturing
  Structureel aandacht voor infectiepreventie vermindert het aantal zorginfecties.
 • Algemene voorzorgsmaatregelen en Persoonlijke hygiëne medewerkers
  De voorzorgsmaatregelen zijn met name tijdens het verlenen van zorg en cliëntgebonden werkzaamheden van groot belang om kruisbesmetting te voorkomen. Het betreft o.a. de persoonlijke hygiëne met betrekking tot nagels, sieraden, accessoires, haar/gezicht, werkkleding, schoeisel, hoest/snuit hygiëne, eten/drinken en infectie bij de medewerker.
 • Protocollen en werkinstructiesHet opstellen van protocollen en werkinstructies geeft duidelijkheid aan medewerkers en cliënten/patiënten. De evaluatie en continue verbetering van de maatregelen is makkelijker bij een duidelijke en vastgelegde norm.
 • Scholing en training
  Om kennis en daarmee de kwaliteit up-to-date te houden, is het periodiek volgen van scholingen, cursussen en bijeenkomsten die aansluiten op de beroepspraktijk noodzakelijk.
 • Isolatiebeleid
  Een isolatiebeleid geeft duidelijkheid in de organisatie over extra te nemen maatregelen bij bijvoorbeeld resistente bacteriën of infectieziekten. Deze extra maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de micro-organismen worden overgedragen op andere cliënten, medewerkers of bezoekers.
 • Antibiotica gebruik
  De SWAB (Stichting Werkgroep Antibioticabeleid) beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten van antibioticagebruik.
Vraag de totale infectiepreventiecheck aan