Stap 2: Plan van Aanpak

Op basis van de bevindingen van de hygiëne-audit wordt een Plan van Aanpak opgesteld. In dit Plan van Aanpak staat welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s weg te halen of te verkleinen en binnen welke tijd deze maatregelen genomen moeten worden.

Protocollen actualiseren en verbeteren

Het kan zijn dat er protocollen ontbreken of herzien moeten worden. Wij adviseren u over het opstellen van protocollen en werkinstructies op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. De protocollen worden op maat gemaakt voor uw instelling. Indien gewenst kan een implementatie traject van nieuwe of bestaande protocollen door ons worden begeleid.

Continue verbetering infectiepreventie

Uiteraard blijft het een continue proces om ervoor te zorgen dat uw kwaliteit op het gewenste niveau blijft. Hiervoor is het inbouwen van meetmomenten en een goede evaluatie van belang. Wij verzorgen hiervoor jaarlijkse infectiepreventie audits, waarbij uw gehele organisatie wordt gecontroleerd op alle risicofactoren. Hierbij worden wijzigingen in landelijke richtlijnen en wetgeving ook meegenomen.

Een Plan van Aanpak nodig?