Isolatiebeleid algemeen

Bij Outbreak Management is de eerste stap de bron van de infecties te isoleren. Het isolatiebeleid is erop gericht cliënten die dragen van een infectie zijn of de infectie zelf hebben te isoleren. Om te voorkomen dat de micro-organismen worden overgedragen op medecliënten, medewerkers en bezoekers moeten specifieke maatregelen worden genomen.

De maatregelen voor de basishygiëne (zoals handen wassen) vormt de basis voor alle vormen van bronisolatie. Maar er zijn ook specifieke isolatiemaatregelen die zijn samengevat in het isolatiebeleid. In het isolatiebeleid kunt u achterhalen welk type isolatie nodig is bij uw uitbraak.

Download het isolatiebeleid algemeen