Basiscursus Contactpersonen Infectiepreventie

Infecties die ontstaan tijdens een verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis vormen een risico voor de gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers. Bekende en veel voorkomende zorggerelateerde infecties zijn urineweginfecties, luchtweginfecties, wondinfecties en maagdarminfecties. Voor de praktische uitvoering en invulling van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in zorginstellingen is het zinvol om een groep medewerkers te benoemen als Hygiëne Contact Persoon (HCP) of Aandachtsvelder op de werkvloer.

Door deze praktijkgerichte cursus te volgen hebben deze medewerkers voldoende kennis over verspreiding van zorginfecties en de preventiemaatregelen conform de landelijke richtlijnen. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de zorgverleners op de werkvloer en de infectiecommissie en kunnen meehelpen met het ontwikkelen en implementeren van werkinstructies.

Na afronding van de cursus heeft u inzicht van:

 • Het ontstaan van zorginfecties en bent u in staat deze kennis over te dragen;
 • De risicomomenten en de preventieve maatregelen en kunt u deze kennis overdragen;
 • De te nemen maatregelen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen;
 • De landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Inhoud basistraining Infectiepreventie

De basiscursus Contactpersonen Infectiepreventie is een combinatie van theorie en opdrachten. Tijdens de basiscursus Contactpersonen Infectiepreventie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Organisatie van een infectiepreventiebeleid in een zorginstelling;
 • Micro-organismen, infectieziekten en infectieketen;
 • Wat is een infectieketen en hoe kun je deze doorbreken;
 • Maatregelen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen;
 • Algemene preventiemaatregelen;
 • Handhygiëne en Persoonlijke Hygiëne;
 • Kledingvoorschriften/Persoonlijke bescherming;
 • Maatregelen om een uitbraak te voorkomen en te beheersen, zoals bij het NORO-virus en MRSA en ESBL;
 • Reiniging, desinfectie en sterilisatie;

Locatie, duur & grootte

Deze training wordt in-company gegeven in het trainingscentrum van Diversey aan de Maarssenbroeksedijk 2 te Utrecht en bedraagt 3 lesdagen. De periode tussen de cursusdagen bedraagt ongeveer 2 weken en is bedoeld om de praktijkopdrachten in de eigen instelling uit te voeren. De totale duur van de cursus is 6 dagdelen.

Groepsgrootte: 10-15 personen

Voor wie is de basistraining Infectiepreventie?

Verpleegkundigen en verzorgenden met als aandachtsgebied infectiepreventie.

Vraag training aan