Infectiepreventie in zorginstellingen (basistraining)

Een goede handhygiëne, hygiënisch werken en vaccinatie tegen Hepatitis-B en Influenza zijn enkele basiselementen uit het infectiepreventiebeleid in verpleeg- en verzorgingshuizen. In de uitvoering van het infectiepreventiebeleid vervullen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden een centrale rol. Om hen in staat te stellen deze rol optimaal vorm te geven is de basistraining ‘infectiepreventie voor zorginstellingen’.


Door het volgen van deze training krijgen verpleegkundigen en verzorgenden inzicht hoe zorginfecties ontstaan. Ook leren zij hoe zij een bijdrage kunnen leveren om zorginfecties te voorkomen en de veiligheid van cliënten te verhogen.

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben na afronding van de bijeenkomst:

 • Kennis over het ontstaan van zorginfecties;
 • Kennis van de risicomomenten in de dagelijkse zorg;
 • Kennis van de preventieve maatregelen om de risico’s weg te nemen;
 • Kennis van de maatregelen om verspreiding van micro-organismen te voorkomen;
 • Kennis van de richtlijnen voor infectiepreventie van de WIP;

Inhoud basistraining Infectiepreventie

De basistraining Infectiepreventie is een combinatie van theorie en opdrachten. Tijdens de basistraining Infectiepreventie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Micro-organismen en zorginfecties;
 • Wat is een infectieketen en hoe kun je deze doorbreken;
 • Maatregelen om verspreiding van micro organismen te voorkomen;
 • Algemene preventie maatregelen en extra preventie maatregelen (isolatiebeleid);
 • Handhygiëne en persoonlijke hygiëne medewerkers;
 • Kledingvoorschriften Persoonlijke bescherming Reiniging en desinfectie algemeen;
 • Maatregelen om een uitbraak te voorkomen zoals bijvoorbeeld het Noro-virus en resistente micro-organismen zoals MRSA, BRMO en ESBL;
 • Reiniging en desinfectie;
 • Protocollen Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Locatie, duur & grootte

Deze training wordt zowel in-company als in het trainingscentrum van Diversey aan de Maarssenbroeksedijk 2 te Utrecht gegeven en duurt 1 dagdeel.

Groepsgrootte: 10-15 personen

Voor wie is de basistraining Infectiepreventie?

Verpleegkundigen, verzorgenden, medewerkers facilitaire dienst, specialisten ouderengeneeskunde en paramedische medewerkers.

Vraag training aan